2024-04-16

Już czas na Sąd Pokoju


W sejmowej Komisji ds Petycji oczekuje na rozpoznanie petycja w ochronie rodziny BKSP - 155 - X - 66/23.
Propozycje:
- odróżnienie pojęcia sentencji (idea ochrony) od pojęcia wyroku (wymuszenie realizacji tejże idei),
- standardowy formularz intencji / sentencji / porozumienia - karta nr 3.
- niedopuszczalność wszczęcia postępowania bez prezentacji takiego projektu przez Inicjatora (powoda),
- negocjowanie projektu porozumienia / sentencji przez strony w obecności sądu,
- nieważność postępowania w przypadku ogłoszenia wyroku w zatajonych intencjach - bez sentencji.
Możliwość przesłania komentarza po zalogowaniu kluczem P66
petycja w formacie pdf
Petycja do Sejmu RP Petycja do Sejmu RP Petycja do Sejmu RP

Lista spraw jawnych

klucz Cel Lidera Apel
P66 Petycja BKSP-155-X-66/23. Autor prosi o uwagi do petycji.

Wartość dodana. Cztery pytania do uczestników i obserwatorów

1. Skuteczność blokady realizacji intencji ukrytych
2. Możliwość negocjowania sentencji w obecności Zarządzającego
3. Transparentność intencji Zarządzającego
4. Skuteczność ochrony wskazanej wartości chronionej
5. Zainteresowanie Zarządzającego rezultatem

Lider (Inicjator lub Zarządzający) uprawniony do inicjowania głosowania