Jakie są strategiczne cele dotyczące dziecka w konflikcie rodzinnym?

Transparentność sądu i władzy

1. Jawność intencji inicjatora.

2. Możliwa komunikacja.

3. Jawność intencji zarządzającego.

4. Cele przed sposobami.

Strona zawiera darmową aplikację umożliwiającą negocjowanie sentencji

Dane osobowe nie są konieczne.

Otwórz logowanie

Test. Zaloguj do sprawy.

klucz - 1111

Zgłaszający - hszg

Zaproszony - xkbv

Sąd / Zarządzający - xgbt

Definicje proponowane przez autora:

Sentencja

Podmiot chroniony

Wartości chronione

Cel strategiczny

Sposoby

Werdykt

Rezultat głosowania ławników.

Wyrok

Nakaz wykonania określonych czynności.

Rozprawa kontrolna

Kontrola realizacji celów.

Uczciwy proces i prawo do sprawiedliwego procesu

Cel strategiczny - motywy działania inicjatora / oczekiwany rezultat aktywności zespołu procesowego.

Poniższe pytania skierowane były do pięciu powszechnie znanych profesorów prawa. Nie udzielili odpowiedzi.


Poczta 2020-02-23

Zasada jawności intencji inicjatora postępowania sądowego, sformułowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości mogła by być praktycznie jedyną i wystarczającą zasadą Sądu Pokoju. Z niej wynikają pochodne

- niedopuszczalność wszczęcia postępowania bez legitymacji (zatajone intencje),

- umożliwienie rozmowy, kwestionowania szczerości inicjatora,

- niemożliwość orzekania bez legitymacji (zatajone intencje,

- transparentność pozwu, aktu oskarżenia, sądu i władzy,

- kontrola realizacji tej sentencji, która została ujawniona przez sąd a nie jakichś zatajonych intencji jak to się dzieje w sądzie "tradycyjnym",

- naturalna konieczność odróżnienia sentencji jako idei ochrony od wyroku jako wymuszenia określonego zachowania.

- konieczność wskazania terminu ważności sentencji (życie nie zatrzymuje się w punkcie ogłoszenia sentencji).

W moim rozumieniu synonimem Sądu Pokoju jest Porozumienie, możliwość rozwiązania konfliktu przez negocjowanie tekstu porozumienia proponowanego przez inicjatora. Trudno jest "negocjować" inwektywy czy jedno roszczenie np rozwód. Kiedy jednak na wejściu pojawi się temat celu zgłaszania inwektyw, czy celu rozwodu, rozmowa może być niezwykle interesująca i prowadzić do rzeczywistej ochrony rodziny.

Taki sąd mógłby być alternatywą dla sądu "tradycyjnego" gdzie rozwiązywanie konfliktu następuje przez wzajemne oskarżenia czy wymuszenie określonego zachowania czyli przez wyrok. Kiedy wyrok nie jest poprzedzony ujawnieniem intencji, jest jedynie aktem przemocy czy nawet agresji sędziego.

Marek Mruczkowski, autor strony

Komentarz