Tezy dla Sądu Pokoju


1. Przedmiotem sprawy jest rzeczywisty cel inicjatora.

2. Prawomocność dotyczy intencji wygrywającego.

3. Rozwiązywanie konfliktów rodzinnych rozmową a nie wyrokami.

4. Konieczny zakres rozmowy - podmiot chroniony, wartości chronione, cel, sposoboby realizacji celu i przyczyny konfliktu.

5. Kto zarządza zobowiązany jest do kontroli rezultatów swego zarządzania.


Aplikacja umożliwia negocjowanie porozumienia w opcjach: Negocjacje / Mediacja / Sąd Pokoju.

Rule of law 2021-07-24

Zapytanie dotyczy postępowań sądowych w sprawach rodzinnych.

Zapytanie 3201 do Ministra Sprawiedliwości