Wysłuchanie

Negocjacje

# sentencja Inicjator Zaproszony
1 Hierarchia celów Próba określenia rezultatu zgodnego z sumieniem rozmawiających, korzystnego dla wkazanego podmiotu chronionego. Tak, nie, własna propozycja celu.
2 Przyczyny konfliktu Działanie szkodliwe dla podmiotu i wartości podlegających ochronie wzajemnej. ?
3 Podmiot chroniony Osoba, grupa osób. Poszukiwanie podmiotu trzeciego wymagającego ochrony. ?
4Wartości chronione Zasady powszechnie obowiązujące, które zostaly naruszone. ?
5Droga do celu Skuteczne sposoby ochrony podmiotu i wartości. ?

Poszukiwanie definicji porozumienia w postępowaniu sądowym

Prawdopodobnie to jest umowa akceptowana przez strony i sąd. Musiała by spełniać kilka oczywistych warunków.
Jawność intencji, szczerość w ich wyrażaniu, jednoznacznie określona pożyteczność spodziewanego rezultatu, ustalenia dotyczące kontroli realizacji umowy.


Pytanie do Trybunału Konstytucyjnego:

1. Czy wszczęcie postępowania bez wskazania przez powoda podmiotu chronionego, wartości chronionej, celu powództwa i sposobu osiagnięcia celu narusza konstytucyjne prawo pozwanego do uczciwego procesu?
2. Czy ogłoszenie wyroku bez takiego ustalenia (mimo wniosku strony) narusza konstytucyjne prawo do prawdy?
3. Czy cecha ważności przysługuje wyrokowi ogłoszonemu w zatajonym celu?
Marek Mruczkowski, dn. 28 lutego 2014 r.


Odpowiedź Zespołu Prasy i Informacji w Trybunale Konstytucyjnym:

W poruszonych kwestiach może Pan zwrocić się do Rzecznika Praw Obywatelskich lub Ministerstwa Sprawiedliwości.
dn. 7 marca 2014 r.


Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości: