Aplikacja umożliwia prezentację i negocjowanie porozumienia w pięciu punktach:


Podmiot chroniony

Wartość chroniona

Cel zespołu

Sposób realizacji celu

Przyczyny konfliktu


Jak wskazuje menu, dostępne są funkcje stosowane w tradycyjnym postępowaniu sądowym:

mediacja, dokumenty, zarządzenia, głosowanie ławników, powołanie świadków, wysłuchanie.

Ponadto:

Forum uczestników, czat, obserwator, pomoc administratora.


Korzystaj bezpłatnie.

Rule of law 2021-06-18

Zapytanie dotyczy postępowań sądowych w sprawach rodzinnych.

Zapytanie 3201 do Ministra Sprawiedliwości