Petycja BKSP - 155 - X - 66/23
Petycja w ochronie Rodziny

Petycja do Sejmu RP Petycja do Sejmu RP Petycja do Sejmu RP

Ekspertyza Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Prawnych Regulacji

Decyzja Komisji ds Petycji o skierowaniu dezyderatu do Ministra Sprawiedliwości.


Możliwość przesłania komentarza po zalogowaniu kluczem P66
petycja w formacie pdf

Komunikacja w zespole do 30 uczestników.
Uprawnienia Lidera (Inicjator lub Zarządzający) po zalogowaniu kluczem i hasłem:
- tworzenie listy uczestników,
- podział zespołu na grupy,
- komunikaty do zespołu, do grupy lub wskazanego uczestnika,
- zmiana, usuwanie uczestnika.
Uprawnienia Zaproszonych przez Inicjatora, po zalogowaniu kluczem i biletem:
- wyrażenie stanowiska
- odpowiedż na pytanie Lidera.