2023-12-02

Proponowany sposób komunikacji w konfliktach


Porozumienie / Sentencja Inicjator Zaproszony
1Cel
2Podmiot chroniony
3Wartość chroniona
4Sposób
5Termin
6Przyczyny konfliktu
komunikaty
Komunikacja w zespole do 30 uczestników.
Uprawnienia Lidera (Inicjator lub Zarządzający):
- tworzenie listy uczestników,
- podział zespołu na grupy,
- komunikaty do zespołu, do grupy lub wskazanego uczestnika,
- zmiana, usuwanie uczestnika.
Aby korzystać z uprawnień, konieczne jest logowanie kluczem do sprawy i hasłem do edycji.
Zaproszeni przez Inicjatora logują się kluczem do sprawy i biletem do edycji.
W opcji sądu Inicjator traci uprawnienia z chwilą ogłoszenia pierwszego zarządzenia przez Zarządzającego.