Wysłuchanie

Negocjacje

# sentencja Inicjator Zaproszony
1 Hierarchia celów Próba określenia rezultatu zgodnego z sumieniem rozmawiających, korzystnego dla wkazanego podmiotu chronionego. Tak, nie, własna propozycja celu.
2 Przyczyny konfliktu Działanie szkodliwe dla podmiotu i wartości podlegających ochronie wzajemnej. ?
3 Podmiot chroniony Osoba, grupa osób. Poszukiwanie podmiotu trzeciego wymagającego ochrony. ?
4Wartości chronione Zasady powszechnie obowiązujące, które zostaly naruszone. ?
5Droga do celu Skuteczne sposoby ochrony podmiotu i wartości. ?

Wyślij komunikat / dokument do czytelni.
Korespondencja widoczna w czytelni tylko dla wskazanego adresata.
Możliwość zmiany daty, opisu i adresata.
Nadawca może usunąć wysłane dokumenty jeśli nie były czytane przez adresata.