2024-04-16

Już czas na Sąd Pokoju


W sejmowej Komisji ds Petycji oczekuje na rozpoznanie petycja w ochronie rodziny BKSP - 155 - X - 66/23.
Propozycje:
- odróżnienie pojęcia sentencji (idea ochrony) od pojęcia wyroku (wymuszenie realizacji tejże idei),
- standardowy formularz intencji / sentencji / porozumienia - karta nr 3.
- niedopuszczalność wszczęcia postępowania bez prezentacji takiego projektu przez Inicjatora (powoda),
- negocjowanie projektu porozumienia / sentencji przez strony w obecności sądu,
- nieważność postępowania w przypadku ogłoszenia wyroku w zatajonych intencjach - bez sentencji.
Możliwość przesłania komentarza po zalogowaniu kluczem P66
petycja w formacie pdf
Petycja do Sejmu RP Petycja do Sejmu RP Petycja do Sejmu RP

Lista spraw jawnych

klucz Cel Lidera Apel
P66 Petycja BKSP-155-X-66/23. Autor prosi o uwagi do petycji.

Uprawnienia Lidera
Liderem jest Inicjator lub Zarządzający jeśli był powołany, po wydaniu pierwszego zarządzenia.

Rozszerzenia
Dostępne 4 wersje komunikacji:
0 - Rozmowa, opcja domyślna. Rozpoznanie czy korespondencja elektroniczna ze stroną przeciwną w ogóle jest możliwa.
1 - Narada w zespole do 30 osób w temacie wywołanym przez przez Inicjatora. Możliwość podziału na grupy i kierowania pytań do grupy lub do wskazanego uczestnika.
2 - Negocjacje 2 uczestników.
3 - Przekazanie sprawy Zarządzającemu.
4 - Rozprawa. Pytania i odpowiedzi w każdej relacji.
Jawność danych
0. Wszystkie dane dostępne dla zalogowanych kluczem (do sprawy) i hasłem (do edycji). Ustawienie domyślne.
Każdy kto posiada klucz (obserwator) może czytać:
1. Negocjacje.
2. Negocjacje, dokumenty wysłane do Zespołu, czat uczestnków.