2023-12-02

Proponowany sposób komunikacji w konfliktach


Porozumienie / Sentencja Inicjator Zaproszony
1Cel
2Podmiot chroniony
3Wartość chroniona
4Sposób
5Termin
6Przyczyny konfliktu
komunikaty

Zmiana hasła
Uprawnienia Lidera

Liderem jest Inicjator lub Zarządzający jeśli był powołany, po wydaniu pierwszego zarządzenia.

Rozszerzenia
Dostępne 4 wersje komunikacji:
0 - Rozmowa, opcja domyślna. Rozpoznanie czy korespondencja elektroniczna ze stroną przeciwną w ogóle jest możliwa.
Więcej Rozmowa
1 - Narada w zespole do 30 osób w temacie wywołanym przez przez Inicjatora. Możliwość podziału na grupy i kierowania pytań do grupy lub do wskazanego uczestnika.
Więcej Narada
2 - Negocjacje 2 uczestników.
Więcej Negocjacje
3 - Przekazanie sprawy Zarządzającemu.
Więcej Zarządzenia
4 - Rozprawa. Pytania i odpowiedzi w każdej relacji.
Więcej Wysłuchanie
Wybór opcji jawności danych
0. Wszystkie dane dostępne dla zalogowanych kluczem (do sprawy) i hasłem (do edycji). Ustawienie domyślne.
Każdy kto posiada klucz (obserwator) może czytać:
1. Negocjacje.
2. Negocjacje, dokumenty wysłane do Zespołu, czat uczestnków.
W opcjach 1 i 2 Obserwator może wysłać komentarz.
Zmiana czasu życia danych
Czas życia danych ustalony jest przez Inicjatora przy rejestracji sprawy - 24 godziny, 7 dni, miesiąc lub przedłużenie 1 miesiąc po każdym zalogowaniu do edycji.
Powołanie uczestników
Zawiadomienie
Data przekazania danych logowania.