Consent

Negocjacje dwóch uczestników.
Celem uczestników jest uzgodnienie sentencji w 7 punktach.
Uczestnik może zaprosić Mediatora / Zarządzającego pod warunkiem prezentacji intencji.
Zgoda na tekst drugiego uczestnika zablokuje możliwość dalszej edycji formularza.
# Intencje Inicjator Zaproszony Zarządzający
1 Cel
2 Podmiot chroniony
3 Wartość chroniona
4 Sposób
5 Termin
6 Przyczyny konfliktu
7 Metakomunikacja