Rozmawiaj ze mną

2023-06-04

Marek Mruczkowski
w służbie idei społecznej na rzecz Sądu Pokoju
mjmruczkowski@gmail.com

Cel autora

Dostarczenie rozwiązań pożytecznych w konfliktach rodzinnych.
Każdy nawet idealny sposób rozwiązywania konfliktów będzie nieskuteczny w przypadkach:
- wykluczenie porozumienia
- traktowanie stanu konfliktu jako korzystnego
- nadużycie władzy
- ukrywanie intenji
- ignorowanie argumentów ad rem
- agresja wobec więzi rodzinnych
- czerpanie korzyści z wyrządzania krzywdy.
Dramatycznym stanem konfliktu jest wystąpienie wszystkich tych zagrożeń równocześnie.

W proponowanej aplikacji warunkiem logowania do edycji jest deklaracja powstrzymania się od stosowania wymienionych aktów destrunkcji komunikacji.

Lider rejestrujący nowa sprawę możę wybrać jedną z opcji:
- zwykła komunikacja, gdzie każdy zalogowany kluczem może prezentować swoje komunikaty, stanowisko, poglady.
- wyrażenie stanowiska w sprawie wywołanej przez Lidera,
- negocjowanie porozumienia (podmiot chroniony, wartości chronione, cel, sposoby, przyczyny konfliktu).
- negocjacje w obecności Mediatora / Zarządzającego.
Lider może wybrać / zmieniać opcję komunikacji w zależności od potrzeb.

Rozmowa

Domyślne ustawienie aplikacji.
Inicjatorem jest rejestrujący nową sprawę (Lider).
A. Forum obserwatorów. Kto zna adres strony i klucz, może wysyłać komunikat. Nie mogą być edytowane, usuwane. To forum nie jest widoczne po zalogowaniu kluczem i hasłem.
B. Forum uczestników (zalogowanych kluczem i hasłem). Wskazani są numerem:
1 Inicjator
2 Zaproszony
3 Zarządzający
Prezentowana jest ostatnia wiadomość uczestnika. Wszystkie wysyłane są do archiwum.
W opcji B teksty może usunąć Inicjator, jeśli nie było uczestników kiedykolwiek zalogowanych hasłem.
A i B likwidowane są zgodnie z czasem życia danych, wybranym przez Inicjatora przy rejestracji sprawy.

Narada

Lider tworzy listę uczestników (maksymalnie 30) i przedstawia temat.
Prezentowany jest ostatni temat Lidera i ostatni komunikat uczestnika.
Usunięcie danych zgodnie z czasem życia danych wybranym przez Lidera.

Negocjacje

Edycja formularza przez dwóch uczestników. Prezentowane jest ostatnie stanowisko. W przypadku zgody na tekst drugiej strony wystarczy wpisać "zgoda". Celem uczestników jest porozumienie we wszystkich punktach.


intencje Inicjator Zaproszony
1 Cel
2 Podmiot chroniony
3Wartości chronione
4Sposób realizacji celu
5Czas
6 Przyczyny konfliktu
7 Zasady negocjacji

Uczestnik może zaprosić Zarządzającego. Warunkiem jest ujawnienie intencji w formularzu.

Zasady określania celów

1. Określony jasno, szczerze, jednoznacznie, jednym zdaniem.

2. Niedopuszczalne jest wymuszanie realizacji celów zatajonych.

3. Oczekiwany, pożyteczny stan dobra wspólnego.

4. Niedopuszczalne jest równoczesne wymuszanie i utrudnianie realizacji celów.

5. Cele wcześniej, sposoby później.

6. Niewłaściwe jest formułowanie celów nieczytelnie, np. zmienić, wzmocnić, poprawić.

7. Tak formułowany, aby istniała możliwość kontroli realizacji.

8. Cel jest fragmentem intencji.

9. Jeszcze nie jest osiągnięty lub realizowany.

Disclaimer


Celem autora jest dostarczenie rozwiązań umożliwiających komunikację w konfliktach.

Autor
- nie odpowiada za wprowadzanie przez użytkowników danych osobowych i konsekwencje prawne z tym związane,
- nie gromadzi wprowadzonych danych i nie udostępnia,
- prosi o wiadomość kiedy aplikacja będzie funkcjonowała wadliwie.