2023-12-02

Proponowany sposób komunikacji w konfliktach


Porozumienie / Sentencja Inicjator Zaproszony
1Cel
2Podmiot chroniony
3Wartość chroniona
4Sposób
5Termin
6Przyczyny konfliktu
komunikaty

Disclaimer


Celem autora jest dostarczenie rozwiązań umożliwiających komunikację w konfliktach.

Autor
- nie odpowiada za wprowadzanie przez użytkowników danych osobowych i konsekwencje prawne z tym związane,
- nie gromadzi wprowadzonych danych i nie udostępnia,
- prosi o wiadomość kiedy aplikacja będzie funkcjonowała wadliwie.