2023-12-02

Proponowany sposób komunikacji w konfliktach


Porozumienie / Sentencja Inicjator Zaproszony
1Cel
2Podmiot chroniony
3Wartość chroniona
4Sposób
5Termin
6Przyczyny konfliktu
komunikaty

Pierwszy krok do wyjścia z konfliktu - sprawdzenie czy istnieje możliwość komunikacji.
Zadanie Inicjatora. Po rejestracji sprawy przekaż Zaproszonemu adres strony, klucz do sprawy z pouczeniem otwarcia zakładki Rozmowa.
Forum Obserwatorów. Każdy zalogowany kluczem może czytać i wprowadzać teksty.
Forum Uczestników. Dostępne po zalogowaniu kluczem i hasłem.
Korespondencja może być usunięta w całości przez Inicjatora.