2023-12-02

Proponowany sposób komunikacji w konfliktach


Porozumienie / Sentencja Inicjator Zaproszony
1Cel
2Podmiot chroniony
3Wartość chroniona
4Sposób
5Termin
6Przyczyny konfliktu
komunikaty

W proponowanej koncepcji Sądu Pokoju przyjęte jest założenie, że Liderem jest rejestrujący sprawę (Inicjator).
Lider uprawniony jest do wyboru rodzaju komunikacji (rozmowa, narada, negocjacje). Powołuje również Zarządzającego (opcja sądu).
Uprawnienia otrzymuje po złożeniu ślubowania szczerości i powstrzymania się od wyrządzania krzywdy komukolwiek.
Zalecane jest rozpoczęcie komunikacji od apelu kierowanego do Zespołu. Możliwość zmiany, usunięcia tekstu.