Wysłuchanie

Negocjacje

# sentencja Inicjator Zaproszony
1 Hierarchia celów Próba określenia rezultatu zgodnego z sumieniem rozmawiających, korzystnego dla wkazanego podmiotu chronionego. Tak, nie, własna propozycja celu.
2 Przyczyny konfliktu Działanie szkodliwe dla podmiotu i wartości podlegających ochronie wzajemnej. ?
3 Podmiot chroniony Osoba, grupa osób. Poszukiwanie podmiotu trzeciego wymagającego ochrony. ?
4Wartości chronione Zasady powszechnie obowiązujące, które zostaly naruszone. ?
5Droga do celu Skuteczne sposoby ochrony podmiotu i wartości. ?

Uprawnieni: Zarządzający, Wizytator.
Dostępne czynności:
Wysłanie zarządzenia do wszystkich uczestników lub do wskazanego adresata


Zdarzenie z datą - np informacja o terminie rozprawy.
W opcji 3. Termin 7 dni, nie wybieraj daty. Program liczy termin 7 dni na odczytanie i termin 7 dni od dnia odczytania korespondencji.
prezentowane są wydane zarządzenia, termin wykonania, czas odczytania przez adresata.
Do wybranego adresata można wysłać tylko jeden komunikat, kolejny będzie nadpisany.
Jeżeli jest więcej zarządzeń do wybranego adresata, wpisz wszystkie.
Zmiana sygnatury sprawy. Klucz wylosowany przez Inicjatora jest wykazany jako sygatura sprawy (w miejscu Dekret Zgody).
Możesz ją zmienić zgodnie z własnym rejestrem spraw. Klucz nie zmieni się.
Zmiana hasła uczestnika - blokada dostępu lub zmiana uczestnika.