Petycja BKSP - 155 - X - 66/23
Petycja w ochronie Rodziny

Petycja do Sejmu RP Petycja do Sejmu RP Petycja do Sejmu RP

Ekspertyza Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Prawnych Regulacji

Decyzja Komisji ds Petycji o skierowaniu dezyderatu do Ministra Sprawiedliwości.


Możliwość przesłania komentarza po zalogowaniu kluczem P66
petycja w formacie pdf

Po kompletnej prezentacji intencji dowolna strona może powołać Zarządzającego.
Zarządzający wchodzi w rolę Lidera po wysłaniu pierwszego zarządzenia.
Rodzaj zarządzenia

Zdarzenie z datą - np informacja o terminie rozprawy.
W opcji 3. Termin 7 dni, nie wybieraj daty. Program liczy termin 7 dni na odczytanie i termin 7 dni od dnia odczytania korespondencji.
Prezentowane są wydane zarządzenia, termin wykonania, czas odczytania przez adresata.
Do wybranego adresata można wysłać tylko jeden komunikat, kolejny będzie nadpisany.
Jeżeli jest więcej zarządzeń do wybranego adresata, wpisz wszystkie.
Zarządzenie rozprawy - pytania i odpowiedzi uczestników. Zamknięcie rozprawy.