Koncepcja sądu pokoju online
W postępowaniu cywilnym to na powodzie ciąży obowiązek wskazania podmiotu chronionego, wartości chronionej, celu i sposobu ochrony. Brak realizacji tego obowiązku uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu.
SSO Jan Bołonkowski, SSR Piotr Pełczyński, Ministerstwo Sprawiedliwości, 30 maja 2014 r.
Nie ma uzasadnienienia dla uszczegółowienia i dodania aż tylu warunków, których nie spełnienie powoduje automatyczne odrzucenie sprawy. Tym bardziej, że prowadzą one do zmiany filozofii podejścia do całego procesu cywilnego.
Aleksander Pociej, senator, 22 lipca 2016r.
Zadawane przez Pana pytania dotyczące osoby, wartości, celu i sposobu ochrony udzielanej w drodze wyroku sądu mają charakter abstracyjnych zagadnień z zakresu teorii prawa.
sędzia Paweł Mroczkowski, Dyrektor Departamentu Prawa Cywilnego MS, 28 listopada 2018r.
W postępowaniu karnym nie występuje zasada jawności intencji.
SSA Katarzyna Wysokińska - Walenciak, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, 31 sierpnia 2021 r.

Poważny problem. Trudno rozmawia się o intencjach kiedy to pojęcie w ogóle nie zostało zdefiniowane w systemie prawa, a wszelkie próby definiowania są ignorowane. Podobnie jest z fundamentalnym pojęciem "istota sprawy", także "przedmiot sprawy", "cel postępowania sądowego". Nie istnieje nawet definicja "sentencji", stąd takie pojęcia jak rozstrzygnięcie, wyrok, sentencja, orzeczenie są używane przez sędziów zamiennie. Nie ma więc wyroku bez sentencji, bo sentencja jest równocześnie wyrokiem i odwrotnie.

Zdaje się, że logicznie wyrok jest wymuszeniem zachowania a sentencja ideą ochrony w sprawie i te dwa obiekty powinny być wyraźnie separowane także w czasie - sentencja wcześniej, wyrok później. Mamy wielu profesorów prawa, może kiedyś będzie jaśniej.

W zakresie jawności intencji sędziowie prezentują sprzeczne poglądy a rozstrzygają co do istoty spraw czyli co do intencji. czytaj Listy

Prawomocność, niezawisłość, ochrona, porozumienie bez przypisania intencji są jedynie pustymi a nawet mogą być niebezpiecznymi deklaracjami. W warunkach przyzwolenia na zatajanie celów, rzeczywistym celem sądu może być ochrona przestępstw akceptowana biernie lub czynnie przez instancje kontrolne. W warunkach tak wielkiej pogardy dla jawności intencji nie może być mowy o sądzie pokoju, projektowanym oficjalnie jako sąd do spraw mniejszych.


Wielkość konfliktu jest ważna ale ważniejsze są kryteria praworządności, zasady określania celów, mierniki skuteczności pracy sądu, policji, prokuratury.

W uczciwym zarządzaniu intencje ujawniane są przed aktem władzy.

W przedstawionym projekcie sądu pokoju ujawnienie intencji jest bezwzględnym warunkiem uczestnictwa. Intencje definiowane są jako zbiór pięciu informacji tworzących projekt sentencji:

- podmiot chroniony

- wartości chronione

- cel (spodziewany pożyteczny rezultat działania zespołu)

- sposób realizacji celu

- przyczyny konfliktu.

Celem zespołu jest uzgodnienie sentencji i osiagnięcie rezultatu zamierzonego jako cel.

Jeśli osobiste spotkanie osób pogrążonych w konflikcie nie jest możliwe, a sąd oficjalny zbyt kosztowny i niebezpieczny, możesz stworzyć prywatny, dobrymi intencjami.

Rejestracja polega na losowaniu klucza i wyboru czasu życia danych.

Autor życzy wzajemnej dobrej woli w rozwiązywaniu konfliktów i prosi o uwagi.

Zarządzenia
adresowane do stron i zespołu.
Informacja o odczytaniu lub nie odczytaniu dokumentu przez adresata.
Dokładny czas odczytania.
Ilość dni pozostałych do wykonania nakazanej czynności.
Jeżeli termin liczony jest od odczytania korespondencji, wyświetlane są dni do odebrania (2 tygodnie). Po odebraniu, dni do ustalonego terminu wykonania.