2023-12-02

Proponowany sposób komunikacji w konfliktach


Porozumienie / Sentencja Inicjator Zaproszony
1Cel
2Podmiot chroniony
3Wartość chroniona
4Sposób
5Termin
6Przyczyny konfliktu
komunikaty

Zadania opiekuna spolegliwego przypisane są do osoby pełniącej funkcje publiczne na zasadzie oczywistości.
Dotyczy to także każdej osoby proszonej o pomoc, pełnienie funkcji Mediatora, Zarządającego w konfliktach.
W przypadku braku zgody stron, w sentencji (Porozumienie / negocjacje) w pozycji Wartości chronione należy wskazać, które zachowania stron lub strony są godne szacunku i ochrony a które nie.
Jeżeli takich pozytywnych zamiarów, czynów, motywów stron brak, konieczne jest wskazanie jakie wartości moralne zdaniem Opiekuna, w danej sytuacji są pożądane i wiążące zespół.

Zarządzenia do wszystkich uczestników lub wskazanego adresata
Rodzaj zarządzenia
Zdarzenie z datą - np informacja o terminie rozprawy.
W opcji 3. Termin 7 dni, nie wybieraj daty. Program liczy termin 7 dni na odczytanie i termin 7 dni od dnia odczytania korespondencji.
Prezentowane są wydane zarządzenia, termin wykonania, czas odczytania przez adresata.
Do wybranego adresata można wysłać tylko jeden komunikat, kolejny będzie nadpisany.
Jeżeli jest więcej zarządzeń do wybranego adresata, wpisz wszystkie.
Zarządzenie rozprawy - pytania i odpowiedzi uczestników. Zamknięcie rozprawy.