Wysłuchanie

Negocjacje

# sentencja Inicjator Zaproszony
1 Hierarchia celów Próba określenia rezultatu zgodnego z sumieniem rozmawiających, korzystnego dla wkazanego podmiotu chronionego. Tak, nie, własna propozycja celu.
2 Przyczyny konfliktu Działanie szkodliwe dla podmiotu i wartości podlegających ochronie wzajemnej. ?
3 Podmiot chroniony Osoba, grupa osób. Poszukiwanie podmiotu trzeciego wymagającego ochrony. ?
4Wartości chronione Zasady powszechnie obowiązujące, które zostaly naruszone. ?
5Droga do celu Skuteczne sposoby ochrony podmiotu i wartości. ?

Czas ostatniej wizyty w czytelni.
Korespondencja. Dokumenty i komunikaty.
Zarządzenia, ilość dni do wykonania zarządzenia, czas odczytania zarządzenia.
Aby wysłać, zmienić opis, kolejność, usunąć dokument, przejdź do Biuro/korespondencja.