2023-12-02

Proponowany sposób komunikacji w konfliktach


Porozumienie / Sentencja Inicjator Zaproszony
1Cel
2Podmiot chroniony
3Wartość chroniona
4Sposób
5Termin
6Przyczyny konfliktu
komunikaty

Czas ostatniej wizyty w czytelni.
Korespondencja. Dokumenty i komunikaty.
Zarządzenia, ilość dni do wykonania zarządzenia, data odczytania zarządzenia.
Operacja na dokumentach - Porozumienie / wyślij dokument / moje dokunemty.