Wartość wspólna


Wzajemna jawność intencji w konfliktach


Sąd Pokoju tworzy zgoda uczestników na rozwiązanie konfliktu przez porozumienie.

Prezentowana aplikacja umożliwia negocjowanie porozumienia w zakresie:

Podmiot chroniony, wartość chroniona, cel, sposoby realizacji celu.

Aplikację uruchamia rejestracja nowej sprawy. Dalej prowadzą szczegółowe instrukcje.

Office / Sentence / example

Sentencja Podmiot chroniony Wartość chroniona / dobro wspólne Cel Zarządzającego. Spodziewany pożyteczny rezultat w ochronie dobra wspólnego Skuteczne sposoby osiagnięcia celu
2020-09-11 x x x x
Data ważności
Administrator, Marek Mruczkowski Wiadomość do autora nie będzie publikowana