Koncepcja Sądu Pokoju Online

Sentencja

Idea ochrony w sprawie:


Podmiot chroniony

Wartości chronione (dobro wspólne)

Cel ochrony

Sposoby osiągnięcia celu.

Wyrok

Nakaz określonego działania.

Werdykt

Rezultat głosowania ławników, zwykle odpowiedź tak / nie.

Sentencje w konfliktach mogą być jawne, zatajone, szczerze czy fałszywie prezentowane.

W uczciwym procesie sentencja ochrony ujawniana jest przed wyrokiem.

Sentencje zatajone nie mogą być realizowane.

Celem zarządzania w konfliktach jest motywowanie do poszukiwania i ochrony dobra wspólnego.

Możesz wybrać drogę do porozumienia

Negocjacje / Mediacja / Sąd Pokoju

Aplikacja Dekret Zgody prowadzi do uzgodnienia tekstu Sentencji.

Sąd Pokoju

Sposób postępowania w konfliktach, gdzie sentencja jako idea ochrony nie jest aktem władzy lecz rezultatem negocjacji.

Sądowa Wartość Dodana

Udział spraw zakończonych zgodą na sentencję w ogólnej ilości spraw zgłoszonych.

Administrator, autor tekstów i oprogramowania Marek Mruczkowski

Wiadomość do autora nie będzie publikowana