Porozumienie

Ochrona rodziny. Postępowanie sądowe. Organizacja i zarządzanie w konfliktach. Zespół podstawowy tworzą Zgłaszający i Zaproszony. Mediator i Zarządzający są proszeni o pomoc w komunikacji. Zarządzający może powołać zespół głosujący w sprawie (ławnicy), także ekspertów (świadkowie). Korzystanie z aplikacji jest darmowe.

1. Przedmiot sprawy

Generalny cel Zgłaszającego (inicjatora). Wskazany po zalogowaniu do sprawy. Możesz wybrać opcję - ustalenie, naprawa lub ratownictwo.

2. Istota sprawy

Przyczyny konfliktu. Każdy uczestnik ujawnia własne wyobrażenie istoty sprawy. Jawność poglądów może doprowadzić do usunięcia przyczyn konfliktu już w takiej konfrontacji.

3. Legitymacja

jest odpowiedzią na pytanie z jakiej przyczyny obecność Zarządząjącego w sprawie jest lub nie jest konieczna. Z wyjątkiem szczególnych przypadków ratownictwa, zadaniem osób trzecich jest pomoc w osiągnięciu przez strony porozumienia.

4. Sentencja

Podmiot chroniony, wartości chronione, cel ochrony, sposób realizacji celu. Zgoda na tekst drugiej strony kończy negocjacje. W obecności Zarządzającego czas negocjacji ograniczony do 1 miesiąca. W przypadku braku porozumienia sentencję z terminem ważności ogłasza Zarządzający.

5. Kontrolowanie

Wskazany termin ważności sentencji jest terminem kontroli realizacji celów. W okresie ważności sentencja może być korygowana na wniosek uczestnika. Może być zarządzona kasata wszelkich ustaleń, zmieniony przedmiot sprawy i wznowienie negocjacji.

Administrator, Marek Mruczkowski Wiadomość do autora nie będzie publikowana