Rozwiąż konflikt z pomocą rodziny, przyjaciół.

Proponowane definicje podstawowych pojęć:

Przedmiot sprawy

Rzeczywisty cel Inicjatora lub Zarządzającego w sprawie.

Istota sprawy

Intencje uczestnika: Podmiot chroniony, wartości chronione, cel, proponowane sposoby.

Przyczyny konfliktu.

Porozumienie

Istota sprawy ustalona w negocjacjach stron.

Sentencja

Istota sprawy prezentowana przez Zarządzającego

Zasady formułowania celów

1. Wyznaczany innym osobom szczerze w granicach dobra wspólnego.

2. Formułowany krótko, jasno, jednoznacznie, w jednym zdaniu.

3. Możliwy do osiągnięcia, jeszcze nie zrealizowany.

4. Cel jest uzasadnieniem dla sposobów.

5. Konieczna zgodność celów i sposobów.

6. Cele wcześniej, sposoby później.

7. Tak formułowany aby była możliwość kontroli realiacji.

8. Wiąże sprzeczności.

9. Wskazuje wartość dodaną.

Zagrożenia sądowe

Władza, oskarżanie, wymuszenie zachowania w ukrytych intencjach.

Przyzwolenie sądu na działanie Inicjatora w zatajonych intencjach.

Nierozpoznane intencje wygrywającego.

Wymuszenie zachowania wyrokiem nie poprzedzonym sentencją.

Pozbawienie możliwości egzekwowania jawności intencji sądu.

Wykluczenie rozmowy (negocjacji) stron w obecności sądu.

Szkodliwość porozumienia stron dla podmiotu trzeciego.