Negocjacje
2023-09-24

Intencje

istota działania społecznego


Tradycyjnym sposobem rozwiązywania (raczej pogłębiania) konfliktów jest przemoc a w tym użycie siły, nadużycie władzy, atak personalny, izolacja, agresja pod pozorem ochrony. Charakterystyczną cechą takiego zachowania są ukryte intencje łączone z pogardą dla zwykłej rozmowy. Na przeciwnym biegunie jest porozumienie jako stan relacji, czynności prowadzące do takiego stanu i atrybut relacji społecznej. Prezentowana aplikacja umożliwia negocjowanie porozumienia online w schemacie jak niżej. Za korzystanie z aplikacji autor nie pobiera jakichkolwiek opłat. Celem autora jest jedynie sprawdzenie skuteczności proponowanych rozwiązań. Projekt adresowany jest także do sędziów sądów rodzinnych z apelem: Sędziowie zobowiązani są nie tylko zachęcać ale także wymuszać rozmowę stron, ujawnianie informacji pozwalających na rozpoznanie intencji. Niedopuszczalna jest blokada komunikacji stron stosowana z pozycji władzy sądowniczej.


Intencje Inicjator Zaproszony
1Cel

2Podmiot chroniony
3Wartość chroniona
4Sposób
5Termin
6Przyczyny konfliktu
komunikaty

Zasady określania celów w działaniu społecznym


1. Pożyteczny rezultat działania zespołu w ochronie wskazanego podmiotu i wartości.

2. Jawny, jasno wyrażony, szczerze, jednym zdaniem.

3. Cele wcześniej, sposoby później.

4. Nie nakazujący działania wbrew sumieniu.

5. Niedopuszczalne jest równoczesne wymuszanie i utrudnianie realizacji celów.

6. Niewłaściwe jest formułowanie celów nieczytelnie, np. zmienić, wzmocnić, poprawić.

7. Tak formułowany, aby istniała możliwość kontroli realizacji.

8. Cel jest fragmentem intencji.

9. Jeszcze nie jest osiągnięty.


Propozycje dla wymiaru sprawiedliwości


1. Zgoda na standardowy schemat i sposób negocjowania sentencji / porozumienia (jak wyżej).

2. Separacja sentencji (idea naprawy dobrowolnej) od wyroku (wymuszenie naprawy).

3. Publicznie prezentowany miernik wartości dodanej: Udział porozumień w ogólnej ilości spraw zgłoszonych.


Marek Mruczkowski