2024-02-24

Kasata. Przerwanie działania niebezpiecznego


Rozmawiajmy szczerze, co do istoty zła sprawiającego, że sąd może nie mieć nic wspólnego ze sprawiedliwością.
1. Nadal pozwem / paszkwilem pisanym w ukrytych intencjach można swobodnie uruchomić gigantyczne potencjały osobowe, rzeczowe, finansowe wymiaru sprawiedliwości.
2. Nie ma definicji fundamentalnego pojęcia prawnego "istota sprawy" a sąd rozstrzyga co do istoty sprawy.
3. W procedurze istnieje Narada na której teoretycznie powstaje uzasadnienie nie podlegające pisemnemu utrwaleniu.
4. Ukryte cele. Brak odpowiedzi na pytanie: Z jakim pożytecznym rezultatem i na rzecz kogo wiąże się wykonanie wyroku.
5. Utożsamianie sentencji z wyrokiem.
6. Brak zgody na rozmowę stron w obecności sądu.
7. Brak Szefa Władzy Sądowniczej odpowiedzialnego za formułowanie i egzekwowanie zasad etyki procesowej.
8. Brak rozpraw kontrolnych z urzędu.


Petycja w ochronie rodziny


Przekazana do sejmowej Komisji ds Petycji, sygnatura: BKSP - 155 - X - 66/23
Możliwość przesłania komentarza po zalogowaniu kluczem petycja
petycja w formacie pdf
Petycja do Sejmu RP Petycja do Sejmu RP Petycja do Sejmu RP