nowa sprawa

Dekret Zgody

zaloguj

Jawność intencji - pierwsza zasada praworządności

W zakładce Praworządność publikowane jest pismo Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2014 roku.
Autorami pisma są SSO Jan Bołonkowski, Dyrektor Departamentu Prawa Cywilnego MS i SSR Piotr Pełczyński.
Ministerstwo Sprawiedliwości stwierdza, że nie jest możliwe nadanie sprawie dalszego biegu w przypadku braku wskazania przez inicjatora
- podmiotu chronionego,
- wartości chronionej,
- celu,
- sposobu ochrony.
Naturalnie jeśli obowiązek jawności intencji dotyczy inicjatora, tym bardziej nie jest możliwe ogłoszenie wyroku przez sąd bez poprzedzenia ujawnieniem intencji w tych czterech punktach.

W praktyce zasada jawności intencji niestety nie istnieje. Nie jest stosowana przez sędziów, nie jest egzekwowana przez strony.


Na zasadzie jawności intencji zbudowany jest prezentowany tu projekt sądu pokoju online.

Korzystanie z aplikacji bezpłatne. Spróbuj rozwiązać dowolny konflikt.

Możesz inicjować rozmowę jako Zgłaszający, Mediator lub Zarządzający.


Marek Mruczkowski, właściciel strony, autor oprogramowania

Logowanie do sprawy


Wpisz klucz do sprawy

Klucz do sprawy losuje Inicjator przy rejestracji nowej sprawy.

Jeśli jesteś inicjatorem, wpisz klucz wylosowany.

W innym przypadku wpisz klucz otrzymany od inicjatora.

Rejestracja nowej sprawy. Zapamiętaj wylosowany klucz. Wybierz czas życia danych


klucz do sprawy Czas życia danych

Po rejestracji zaloguj do sprawy wylosowanym kluczem.

Aby korzystać z aplikacji nie są wymagane dane osobowe.

Wystarczy klucz do sprawy i hasło do edycji