Court of Peace design


Porozumienie

Dotyczy istoty sprawy

Posiada trzy znaczenia:


- statyczne (Stan zgody)

- czynnościowe (Działanie ukierunkowane na porozumienie, np. rozmowa, negocjacje, mediacje)

- atrybutowe (cechy stanu, działania – prawdziwe, fałszywe, pożyteczne dla innych osób, szkodliwe itd.)


Istota sprawy


- Intencje

- Przyczyny konfliktu

- Rezultat działania zespołu w sprawie.


Intencje

Zamiar, sentencja, uzasadnienie aktywności wobec innych osób.

- Podmiot chroniony

- Wartość chroniona

- Cel

- Sposób realizacji celu

Wyrok

Stosowany w postępowaniu sądowym. Nie jest kategorią porozumienia.

Dotyczy fragmentu sentencji - sposobów realizacji celów.

Jest wymuszeniem posłuszeństwa.

Kontrola

Konieczną funkcją zarządzającego jest kontrola rezultatów.

Czy stosowane sposoby są zgodne z ustalonymi.

Stan realizacji celów

Korekta