Jakie są strategiczne cele dotyczące dziecka w konflikcie rodzinnym?

Transparentność sądu i władzy

1. Jawność intencji inicjatora.

2. Możliwa komunikacja.

3. Jawność intencji zarządzającego.

4. Cele przed sposobami.

Strona zawiera darmową aplikację umożliwiającą negocjowanie sentencji

Dane osobowe nie są konieczne.

Otwórz logowanie

Test. Zaloguj do sprawy.

klucz - 1111

Zgłaszający - hszg

Zaproszony - xkbv

Sąd / Zarządzający - xgbt

Definicje proponowane przez autora:

Sentencja

Podmiot chroniony

Wartości chronione

Cel strategiczny

Sposoby

Werdykt

Rezultat głosowania ławników.

Wyrok

Nakaz wykonania określonych czynności.

Rozprawa kontrolna

Kontrola realizacji celów.

Uczciwy proces i prawo do sprawiedliwego procesu

Cel strategiczny - motywy działania inicjatora / oczekiwany rezultat aktywności zespołu procesowego.

Poniższe pytania skierowane były do pięciu powszechnie znanych profesorów prawa. Nie udzielili odpowiedzi.