Pytania bez odpowiedzi

1. Czy legalnie można prosić o ustalenie, kto jest chroniony, jakie wartości, w jakim celu, jakimi sposobami przed ostatecznym werdyktem?

2. Czy to ustalenie może być nazwane sentencją i odróżnione od wyroku - wymuszenie zachowania?

3. Czy cecha ważności przysługuje wyrokom bez wyprzedzenia takim ustaleniem?