Sędziowska niezawisłość


Jest taka jakie są intencje sędziego.

Naturalnie jawne. Tu jest nadzieja.

Ujawnione szczerze. Tu jest tylko wiara.

Istnieje rozwiązanie które sprawi, że będą jawne, prawdziwe, słuszne i szczere.

Swobodna rozmowa w kierunku porozumienia - podmiot chroniony, wartości, cele, sposoby.

Zapytanie nr 3201

do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sądu rodzinnego

Odpowiedź

Kancelaria / Sentencja / Przykład

Ciągle aktualna jest uwaga: Prezentowane poglądy i definicje mogą być niezgodne z obowiązującym systemem prawnym kraju w którym strona jest otwarta.

Autor odróżnia i prosi o odróżnianie sentencji od wyroku.

Sentencja to idea ochrony, obowiązuje Zespół, inne osoby i instytucje. Zawiera podstawowe dane pozwalające na rozpoznanie intencji Zarządzającego. Jest niezmienna w okresie ważności.

Prezentowana przed jakąkolwiek ingerencją w relacje stron.

Czymś zupełnie innym jest wyrok - wymuszenie określonego zachowania takiego, aby zrealizowany był ten cel wskazany w sentencji i żaden inny.

Wymuszenie adresowane do osoby.

Sposoby realizacji celu mogą być korygowane w zależności od sytuacji.

W tej aplikacji pojęcie wyroku nie istnieje, nie jest używane. Strony albo uzgodnią tekst sentencji albo zobowiązują się realizować sentencję Zarządzającego.

Konieczne jest stwierdzenie Zarządzającego osiągnięcia celu ustalonymi sposobami (rozprawa kontrolna).

Sentencja Podmiot chroniony Wartość chroniona / dobro wspólne Cel wiążący zespół Sposoby realizacji celu
0000-00-00
Data ważności akcja możliwa po zalogowaniu do sprawy i edycji