2023-12-02

Proponowany sposób komunikacji w konfliktach


Porozumienie / Sentencja Inicjator Zaproszony
1Cel
2Podmiot chroniony
3Wartość chroniona
4Sposób
5Termin
6Przyczyny konfliktu
komunikaty

Edycja formularza przez dwóch uczestników w zakresie:
1. Cel
2. Podmiot chroniony
3. Wartości chronione
4. Sposoby realizacji celu
5. Termin wykonania
6. Przyczyny konfliktu
7. Komunikaty
Wymagane - 1,2,3,4,6. W przypadku braku przeciwnik nie będzie miał możliwości wyrażenia zgody.
Uczestnik może zaprosić Zarządzającego.
Prezentowane jest ostatnie stanowisko.
Porozumienie - zgoda na tekst strony przeciwnej.
W przypadku takiej zgody własny tekst będzie usunięty. Blokada edycji dla obu stron.