Brak komunikacji - pierwsza przyczyna konfliktów
List do Najwyższej Władzy Sądowniczej Pani Małgorzata Manowska
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
Od roku 1998 przekazałem do kolejnych I Prezesów Sądu Najwyższego liczne zapytania, prośby, uwagi. Streszczenie mogło by być następujące:
Sąd podejmuje różne czynności procesowe, np. zapoznaje się z treścią pozwu, wzywa do uzupełniania braków, przyjmuje odpowiedź na pozew, gromadzi akta sprawy nawet w gigantycznych ilościach tomów, odbiera zeznania stron, świadków, biegłych, ekspertów i w końcu udaje się na naradę. To wszystko powinno zakończyć się jakimś ustaleniem (utrwalonym) z którego dało by się wyczytać:
- rozpoznane przez sąd przyczyny zdarzenia, konfliktu, krzywdy,
- w ochronie którego podmiotu sąd występuje,
- wartości chronione przez sąd,
- cel sądu (spodziewany, pożyteczny rezultat).
Takie ustalenie istoty sprawy oczywiście istnieje w sędziowskiej świadomości. Problem w tym, że nie jest ujawnione przed etapem decydowania a może nawet świadomie zatajone. Jeżeli sąd nie dokonuje takiego ustalenia przed decydowaniem, to dorabianie istoty sprawy (na etapie uzasadniania) do sprawy już rozstrzygniętej było by absurdem prawnym a jest to praktyka powszechnie stosowana. Ważny temat Pierwsi Prezesi SN kwitują krótko - Sąd Najwyższy nie udziela porad prawnych.
Prośbą z dnia 18 marca 2022 r. zwróciłem się o udzielenie odpowiedzi na pytanie:
"Czy zarządzone wyrokiem sposoby bez przypisania celu podlegają egzekucji."
Także tu jest odpowiedź w stylu Sąd Najwyższy nie udziela porad prawnych.
Zapytam publicznie. Czy Pani Profesor jako Szef Władzy Sądowniczej (sektora władzy sądowniczej) zna odpowiedź na to pytanie?
Marek Mruczkowski
Zespół

Możliwe funkcje w zespole: Inicjator, Mediator, Zarządzający, Zaproszony, Wizytator, Ławnik, Świadek, Ekspert.

Sprawę mogą utworzyć uczestnicy występujący w trzech pierwszych funkcjach.

Inicjator wywoła opcję negocjacji z możliwością zaproszenia drugiego uczestnika i przejścia do opcji mediacji lub sądu.

Mediator wywoła opcję mediacji z możlwością powołania dwóch dalszych uczestników i przejścia do opcji sądu.

Zarządzający wywoła opcję sądu z możliwością powołania stron (2 uczestników).

We wszystkich trzech opcjach negocjowany jest projekt sentencji.

Ławników i Eksperta może powołać Zarządzający.

Wizytatora (jednego) i świadków mogą powołać strony - Inicjator lub Zaproszony.

Powołanie uczestnika sprowadza się do wskazania funkcji i losowania hasła do edycji.