Aplikacja umożliwia prezentację i negocjowanie porozumienia w pięciu punktach:


Podmiot chroniony

Wartość chroniona

Cel zespołu

Sposób realizacji celu

Przyczyny konfliktu


Jak wskazuje menu, dostępne są funkcje stosowane w tradycyjnym postępowaniu sądowym:

mediacja, dokumenty, zarządzenia, głosowanie ławników, powołanie świadków, wysłuchanie.

Ponadto:

Forum uczestników, czat, obserwator, pomoc administratora.


Korzystaj bezpłatnie.

Kancelaria / Zarządzanie głosowaniem ławników
Kancelaria / Zarządzanie głosowaniem ławników / przykład

Dostępne są trzy rodzaje głosowania


Pytanie. Możliwe odpowiedzi tak / nie

4 Pytania. Możliwe odpowiedzi tak / nie

Lista. Głosowanie na listę do 10 pozycji. Można wskazać tylko jedną.

Aby uruchomić głosowanie konieczne logowanie Zarządzającego.