w ochronie dobra wspólnego

Sąd Pokoju

Procedura porozumienia w której sentencja jako idea ochrony jest rezultatem negocjacji.

Porażka nie wchodzi w grę.

Sentencja

Podmiot chroniony

Wartości chronione (dobro wspólne)

Cel ochrony

Sposoby osiągnięcia celu.

Dekret zgody

Sądowa Wartość Dodana

Udział spraw zakończonych zgodą na sentencję w ogólnej ilości spraw zgłoszonych.

Każdy sąd może być sądem pokoju pod warunkami:

1. Ujawnienie projektu sentencji przez inicjatora.

2. Możliwość komunikacji ukierunkowanej na uzgodnienie projektu.

3. Poprzedzanie wszelkich aktów władzy prezentacją sentencji sądowej.

4. Kontrola realizacji sentencji.

Dekret Zgody

Strona zawiera darmową aplikację umożliwiającą negocjowanie sentencji.

Dane osobowe nie są konieczne.

Otwórz logowanie


Konferencja