Rozmowa w konfliktach


Przyczyny konfliktu / zdarzenia

Podmiot chroniony

Wartości chronione

Cel

Sposoby realizacji celu

Termin ważności sentencji / porozumienia

Forum

The text entered will be published