Koncepcja sądu pokoju online

Funkcje aplikacji widoczne są w rozwijanym menu. Najważniejszą pośród nich jest negocjowanie porozumienia:

Przyczyny konfliktu

Podmiot chroniony

Wartości chronione

Cel zespołu

Sposoby realizacji celu.

Pozostałe funkcje mają pomagać w negocjacjach.

Brak zainteresowania wybranych, rządzących takim rozumieniem sentencji / porozumienia, sposobem rozwiązywania konfliktów.

Wszelkie prośby są rutynowo, skutecznie likwidowane na szczeblu urzędników biur korespondencyjnych jakby specjalnie powołanych do takiej roboty.

Marek Mruczkowski, autor tekstów i oprogramowania

Budujemy Sąd Pokoju

Korespondencja z Krajową Radą Sądownictwa

list z dnia 13 lipca 2022r.
SSO Dagmara Pawełczyk - Woicka

Uprzejmie proszę Panią jako Przewodniczącą KRS o rozważenie możliwości wprowadzenia do porządku prawnego zasady wykluczającej możliwość stosowania władzy sądowniczej w dowolnych, zatajonych, domyślnych celach a jedynie w celach precyzyjnie określonych.

Zasada jawności intencji

List z dnia 28 lutego 2014 r. do Trybunału Konstytucyjnego, odpowiedź Biura TK i stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości

Autorami pisma są SSR Piotr Pełczyński i SSO Jan Bołonkowski, sędziowie delegowani do MS.
Forum

The text entered will be published

1 - Admin / 2022-08-05 / Welcome! Do you need quick help with something, or a precise directions?