Sąd Pokoju Online

Projekt


Przyczyna mojego zainteresowania tematem jawności intencji w sprawowaniu władzy sądowniczej:

Nie ma czegoś takiego jak cel rozwodu

Takie było pierwsze zdanie Sądu Okręgowego w Krakowie w roku 1998, kierowane do mnie. Oficjalna deklaracja sprawowania władzy sądowniczej w zatajonych intencjach. Oczywiście wyrok był ogłoszony. Na pytanie jaki cel realizujemy, Sąd odpowiada "wyrok jest prawomocny". Znaczy to, że prawomocny jest ukryty cel sądu. Domyślnym celem sądu był i wiecznie będzie pokaz władzy. Domyślnym celem osoby inicjującej postępowanie rozwodowe była i jest niekończąca się destrukcja rodziny.

Czego dotyczy w takim przypadku sędziowska niezawisłość?


Muszę walczyć o zdrowy rozsądek w zarządzaniu cudzym życiem przez sędziów.

Proponowane definicje wyrażają jedynie poglądy autora.

Sentencja


Podmiot chroniony, wartości chronione, cel, sposoby realizacji celu

Uzasadnienie


Przyczyny konfliktu, zdarzenia

Wyrok


Wymuszenie sposobu realizacji celu

Porozumienie = sentencja + uzasadnienie.

Negocjowanie porozumienia jest pierwszym sposobem rozwiązywania konfliktów a nie ostatnim czy alternatywnym.

Sentencja jest deklaracją intencji uczestnika.


Reguły komunikacji:

1. Jawność intencji

2. Wzajemne określenie przyczyn konfliktu

3. Negocjowanie porozumienia

4. Termin ważności porozumienia

5. Kontrola realizacji


Opcje komunikacji:

- negocjacje

- mediacja

- sąd

W trzeciej opcji dostępne są wszystkie funkcje widocznego wyżej menu.

W proponowanej koncepcji rozwiązywania konfliktów nie ma miejsca na wymuszanie zachowania wyrokiem.

Celem stron jest uzgodnienie sentencji. W przypadku niepowodzenia, sentencję ogłasza Zarządzający.

Testuj aplikację swobodnie, dowolnie. Autor prosi o uwagi.

List do państwa prawa

brak odpowiedzi 40 dni

Forum

The text entered will be published