Wysłuchanie

Negocjacje

# sentencja Inicjator Zaproszony
1 Hierarchia celów Próba określenia rezultatu zgodnego z sumieniem rozmawiających, korzystnego dla wkazanego podmiotu chronionego. Tak, nie, własna propozycja celu.
2 Przyczyny konfliktu Działanie szkodliwe dla podmiotu i wartości podlegających ochronie wzajemnej. ?
3 Podmiot chroniony Osoba, grupa osób. Poszukiwanie podmiotu trzeciego wymagającego ochrony. ?
4Wartości chronione Zasady powszechnie obowiązujące, które zostaly naruszone. ?
5Droga do celu Skuteczne sposoby ochrony podmiotu i wartości. ?

W metryce prezentowane są podstawowe informacje dotyczące sprawy:

Sygnatura - klucz sprawy.
Data utworzenia.
Wskazany przez inicjatora czas życia danych.
Cel Inicjatora.
Cel Zaproszonego.
Uczestnicy kiedykolwiek zalogowani do edycji.
Data ważności sentencji.