Sąd Pokoju

Intencje, istota spraw.

Przyjaciel w konflikcie


1. Cel.


Uzgodnienie sentencji.


2. Sentencja. Idea ochrony.


Podmiot chroniony (osoba, grupa osób, rodzina, organizacja).

Wspólne wartości podstawowe.

Cel uczestnika. Istota sprawy.

Sposoby skuteczne w osiągnięciu celu.


3. Kontrola realizacji celów