Droga do zgody
  1. info
  2. Logowanie

Droga do zgody.

Czynności Zgłaszającego.

Zaproszenie do negocjacji.

Czynności Zaproszonego.

Nie ma zgody w negocjacjach, co dalej?

Sąd Pokoju.

Czynności ławnika.