Instrukcja

Głęboko doświadczony potworną agresją sędziów na Rodzinę, przedstawiam procedurę, która mogła by zapobiec podobnym nieszczęściom w kontakcie z sądem rodzinnym a także pomóc w rozwiązywaniu konflktów z daleka od sądu.
Ochrona Rodziny to także zapobieganie stosowaniu władzy w rodzinie i wobec rodziny w zatajonych intencjach. Celem proponowanej proceury jest porozumienie w konfliktach jednak pod warunkiem działania uczestników w jednoznacznie określonych intencjach. Intencje są istotą spraw, więc szczera rozmowa w takim zakresie z pewnością pozwoli wyjść z każdego konfliktu a przynajmniej zapobiec jego pogłębieniu.

Procedura

 • Otwórz Logowanie / rejestracja nowej sprawy.
 • Po wysłaniu danych możesz przekazać stronie przeciwnej adres strony - sponline.pl i klucz sprawy. Pod linkiem Rozmowa można podjąć próbę nawiązania komunikacji.
 • Rejestrujący jest Inicjatorem, gospodarzem sprawy. Utworzenie konta (login / hasło) dla Zaproszonego będzie możliwe po ujawnieniu intencji pod linkiem Negocjacje.
  • # Intencje Inicjator Zaproszony Zarządzający / Sentencja
   1 Cel
   2 Podmiot chroniony
   3 Wartość chroniona
   4Sposób
   5 Termin
   6 Przyczyny konfliktu
   7 Metakomunikacja

  • Celem uczestników jest uzgodnienie tekstu w 6 punktach. Wysyłane komunikaty sa nadpisywane, czyli widoczne jest ostatnie stanowisko.
  • Zgoda na tekst drugiego uczestnika zablokuje możliwość dalszej edycji formularza.
  • Po ujawnieniu intencji możliwość zaproszenia Mediatora poprzez wprowadzenie tymczasowego loginu i hasła.
  • Mediator będzie miał do dyspozycji Zarządzanie pod takim linkiem. Tradycyjne funkcje Mediatora łączone są tu z funkcją sądu - zarządzenia, wysłuchanie, ogłaszanie sentencji.
  • Każdy uczestnik może wysłać dokument do wskazanego adresata lub do wszystkich.
  • Porozumienie lub sentencja ogłoszona przez Zarządzającego nie kończy procedury lecz rozpoczyna etap rzeczywistej Naprawy.
  • W tej naprawie funkcjonuje komunikator określony jako Audyt. Ciągle trwająca Rozprawa Kontrolna. Pytania i odpowiedzi w każdej relacji.
  • Czas życia danych ustalony przez Inicjatora przy rejestracji nowej sprawy. Po tym czasie wszystkie dane są bezpowrotnie niszczone.

  • Korzystanie z aplikacji darmowe.
   Autor życzy powodzenia, oczekuje na uwagi.

   Disclaimer

   Celem autora jest dostarczenie rozwiązań umożliwiających komunikację w konfliktach.
   Autor
   - prosi o nie wprowadzanie danych osobowych, do prawidłowego działania aplikacji wystarczy klucz sprawy, login i hasło,
   - nie odpowiada za wprowadzanie przez użytkowników danych osobowych i konsekwencje prawne z tym związane,
   - nie gromadzi wprowadzonych danych i nie udostępnia,
   - prosi o wiadomość kiedy aplikacja będzie funkcjonowała wadliwie.