w ochronie dobra wspólnego

Sąd Pokoju

Procedura porozumienia w której sentencja jako idea ochrony jest rezultatem negocjacji.

Porażka nie wchodzi w grę.

Sentencja

Podmiot chroniony

Wartości chronione (dobro wspólne)

Cel ochrony

Sposoby osiągnięcia celu.

Dekret zgody

Sądowa Wartość Dodana

Udział spraw zakończonych zgodą na sentencję w ogólnej ilości spraw zgłoszonych.

Każdy sąd może być sądem pokoju pod warunkami:

1. Ujawnienie projektu sentencji przez inicjatora.

2. Możliwość komunikacji ukierunkowanej na uzgodnienie projektu.

3. Poprzedzanie wszelkich aktów władzy prezentacją sentencji sądowej.

4. Kontrola realizacji sentencji.

Dekret Zgody

Strona zawiera darmową aplikację umożliwiającą negocjowanie sentencji.

Dane osobowe nie są konieczne.

Otwórz logowanie


Definicje


Istota sprawy – przedmiot sprawy, cel inicjatora.

Istota zdarzenia – motywy działania uczestników, przyczyny konfliktu.

Istota ochrony – sentencja. Podmiot chroniony, wartości chronione, cel ochrony, sposoby realizacji celu.

Porozumienie - sentencja uzgodniona przez zespół działający w sprawie.

Zagrożenia


dla racjonalnej argumentacji i porozumienia.
 • Wykluczenie rozmowy
 • Zatajone, niespójne informacje
 • Brak szczerości
 • Cele i wartości zbyt odległe
 • Ukierunkowanie na atak personalny
 • Poszukiwanie sposobu przerwania komunikacji
 • Stosowanie agresji, władzy, przemocy w miejscu przeznaczonym na argumentację

 • Zgłaszający


  1. Możesz wybrać negocjacje, mediacje lub sąd pokoju. Opcje różnią się dostępnymi funkcjami.

  2. Zadaniem uczestników jest uzgodnienie sentencji ochrony.

  3. Po rejestracji aplikacja żąda od Inicjatora prezentacji celu dla zespołu.


  Cel jest to formalnie ustalone i przewidywane do osiągnięcia w przyszłości zamierzenie, wynikające z potrzeb społeczno - gospodarczych środowiska, w jakim dany system działa (A. Stabryła, J. Trzecieniecki 1982, s. 316).

  Cel jest ściśle związany z motywami działania czyli świadomym zaspokajaniem określonej potrzeby.


  Zasady określania celów w działaniu społecznym


  a. Jednym zdaniem.

  b. Wskazanie dobrej woli i dobra wspólnego.

  c. Oczekiwany pożyteczny rezultat.

  d. Formułowany tak, aby była możliwość konrtroli realizacji.

  e. W granicach opieki, naprawy, ratownictwa.

  f. Cele uczestników mogą być różne, cel zarządzającego wspólny dla wszystkich.


  5. Po zapisaniu cel dla zespołu może zmienić tylko Zarządzający.

  6. Po zalogowaniu do edycji wypełnij formularz projektu sentencji.

  7. Możesz usunąć sprawę jeśli Zaproszony jeszcze się nie zalogował.

  8. Jeśli Zaproszony przystąpi do negocjacji, usunięcie sprawy wymaga zgody dwóch uczestników.  Czynności Zaproszonego


  1. Zaloguj do sprawy kluczem.

  2. Aby negocjować projekt sentencji, zaloguj do edycji.

  3. Do dyspozycji czat. (Rozprawa online / czat)  Mediator / Sędzia Pokoju


  Uprawnienia

  Wydawanie zarządzeń.

  Powołanie i rozmowa ze świadkiem

  Rozprawa online

  Głosowanie ławników.

  Ogłoszenie sentencji z nadaniem terminu ważności.

  Możliwość anulowania sentencji w czasie jej ważności.

  Zmiana uczestnika

  Kasata sprawy - usunięcie wszelkich danych dotyczących sprawy.  Ławnik


  1. Zaloguj kluczem do sprawy i loginem otrzymanym od zarządzającego.

  2. Głosowanie.