Standard konfliktu:

- przemoc

- zatajenie celów

- wykluczenie komunikacji

Standard porozumienia

- uzgodnienie wspólnych wartości podstawowych

- ustalenie istoty sprawy (przyczyn konfliktu)

- negocjowanie sentencji: Kto wymaga ochrony, jakie wartości, w jakim celu, jakimi sposobami

Walczę o zasadę poprzedzania wyroków sądowych ustaleniem

kto jest chroniony, jakie wartości, w jakim celu, jakimi sposobami.

Po 26 latach poszukiwań jeszcze nie mogę ogłosić, że spotkałem funkcjonariusza publicznego, który taką zasadą byłby zainteresowany.

Pytanie do Rzecznika Praw Obywatelskich

Instrukcja

Definicje podstawowych pojęć używanych w aplikacji.


Istota sprawy - przyczyny konfliktu.

Sentencja – kto jest chroniony, jakie wartości, w jakim celu, jakimi sposobami.

Porozumienie – zgoda na tekst sentencji.

Przemoc - nieuzasadnione wymuszenie określonego zachowania.

Zasady formułowania celów.


1. Wyznaczany innym osobom szczerze w granicach dobra wspólnego.

2. Formułowany krótko, jasno, jednoznacznie, w jednym zdaniu.

3. Możliwy do osiągnięcia, jeszcze nie zrealizowany.

4. Cel wskazuje wartość, sposób czynność.

5. Cele i sposoby nie mogą być wzajemnie sprzeczne.

6. Cele wcześniej, sposoby później.

7. Możliwość kontroli realizacji.

8. Wiąże sprzeczności.

9. Wartość dodana.

10. Powstrzymaj się od fałszywego informowania o celach.

Drogi stron pogrążonych w konflikcie krzyżują się w punkcje naprawy.

Ważne jest aby skutkiem naprawy nie były nowe krzywdy, straty, szkody stron, innych osób.

Kiedy strony umawiają się na poszukiwanie wyjścia z konfliktu, już jest 90% sukcesu. Rzecz sprowadza się do uzgodnienia sentencji:


Podmiot chroniony (niekoniecznie strona konfliktu)

Wartość chroniona (dobro wspólne)

Cel stron ( pożyteczny rezultat w ochronie podmiotu i wartości)

Sposób realizacji celu.


Wszystkie funkcje prezentowanej aplikacji ukierunkowane są na wspomaganie porozumienia w tych czterech punktach.

Obowiązek ujawniania intencji szczerze przez inicjatora jest oczywisty.

Żąda aby te intencje były akceptowane i realizowane.

Trudno realizować intencje zatajone czy ujawnione fałszywie.

Ten obowiązek dotyczy nie tylko inicjatora ale także osoby uprawnionej do zarządzania w konfliktach.

Szczególnym przypadkiem zarządzania jest ogłoszenie wyroku sądowego.

Wyrok nie poprzedzony ujawnieniem intencji sądu może wywołać katastrofalne skutki w rodzinie, państwie, społeczeństwie.