Wysłuchanie

Negocjacje

# sentencja Inicjator Zaproszony
1 Hierarchia celów Próba określenia rezultatu zgodnego z sumieniem rozmawiających, korzystnego dla wkazanego podmiotu chronionego. Tak, nie, własna propozycja celu.
2 Przyczyny konfliktu Działanie szkodliwe dla podmiotu i wartości podlegających ochronie wzajemnej. ?
3 Podmiot chroniony Osoba, grupa osób. Poszukiwanie podmiotu trzeciego wymagającego ochrony. ?
4Wartości chronione Zasady powszechnie obowiązujące, które zostaly naruszone. ?
5Droga do celu Skuteczne sposoby ochrony podmiotu i wartości. ?

Marek Mruczkowski

mjmruczkowski@gmail.com

Negocjowanie intencji w konfliktach

Zakres: Przyczyny konfliktu, cel, podmiot chroniony, wartości chronione, sposób realizacji celu.

Cel czestników: Uzgodnienie sentencji w takim zakresie i czasu ważności.

Metoda: Konfrontacja poprzez edycję formularza intencji przez dwóch uczestników.

Inne funkcje: Prezentacja dokumentów, czat, powołanie Zarządzającego, zmiana hasła, kasata danych zgodnie z terminem wskazanym przez inicjatora.

Rejestracja

Dane do rejestracji: Klucz, login, hasło, czas życia danych.

Brak żądania danych osobowych.

Po rejestracji zaloguj do sprawy kluczem, a następnie loginem i hasłem.

Dane konieczne dla Zaproszonego - adres strony, klucz, login, hasło tymczasowe.

Po zalogowaniu możliwa jest zmiana hasła.

Zasady określania celów

1. Określony jasno, szczerze, jednoznacznie, jednym zdaniem.

2. Niedopuszczalne jest wymuszanie realizacji celów zatajonych.

3. Oczekiwany, pożyteczny stan dobra wspólnego.

4. Niedopuszczalne jest równoczesne wymuszanie i utrudnianie realizacji celów.

5. Cele wcześniej, sposoby później.

6. Niewłaściwe jest formułowanie celów nieczytelnie, np. zmienić, wzmocnić, poprawić.

7. Tak formułowany, aby istniała możliwość kontroli realizacji.

8. Cel jest fragmentem intencji.

9. Jeszcze nie jest osiągnięty lub realizowany.