nowa sprawa

Dekret Zgody

zaloguj

Jawność intencji - pierwsza zasada praworządności

W zakładce Praworządność publikowane jest pismo Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2014 roku.
Autorami pisma są SSO Jan Bołonkowski, Dyrektor Departamentu Prawa Cywilnego MS i SSR Piotr Pełczyński.
Ministerstwo Sprawiedliwości stwierdza, że nie jest możliwe nadanie sprawie dalszego biegu w przypadku braku wskazania przez inicjatora
- podmiotu chronionego,
- wartości chronionej,
- celu,
- sposobu ochrony.
Naturalnie jeśli obowiązek jawności intencji dotyczy inicjatora, tym bardziej nie jest możliwe ogłoszenie wyroku przez sąd bez poprzedzenia ujawnieniem intencji w tych czterech punktach.

W praktyce zasada jawności intencji niestety nie istnieje. Nie jest stosowana przez sędziów, nie jest egzekwowana przez strony.


Na zasadzie jawności intencji zbudowany jest prezentowany tu projekt sądu pokoju online.

Korzystanie z aplikacji bezpłatne. Spróbuj rozwiązać dowolny konflikt.

Możesz inicjować rozmowę jako Zgłaszający, Mediator lub Zarządzający.


Marek Mruczkowski, właściciel strony, autor oprogramowania

Logowanie do sprawy


Wpisz klucz do sprawy

Klucz do sprawy losuje Inicjator przy rejestracji nowej sprawy.

Jeśli jesteś inicjatorem, wpisz klucz wylosowany.

W innym przypadku wpisz klucz otrzymany od inicjatora.

Rejestracja nowej sprawy. Zapamiętaj wylosowany klucz. Wybierz czas życia danych


klucz do sprawy Czas życia danych

Po rejestracji zaloguj do sprawy wylosowanym kluczem.

Aby korzystać z aplikacji nie są wymagane dane osobowe.

Wystarczy klucz do sprawy i hasło do edycji

Instrukcja

Nowa sprawa – wybierz czas życia danych i rejestruj losowy klucz do sprawy.

Po upływie wybranego czasu wszystkie dane dotyczące sprawy są likwidowane.

Po pierwszym zalogowaniu kluczem, otrzymasz losowe hasło do edycji. Zapisz hasło.

Zaloguj tym hasłem. Otwórz Negocjacje, przedstaw intencje i przyczyny konfliktu.

Otwórz Zaproszenia. Zapamiętaj losowe hasło dla Zaproszonego.

Przekaż Zaproszonemu adres strony, klucz do sprawy i hasło do edycji.

Zastosuj najlepsze sposoby jakie znasz aby Zaproszony przystąpił do negocjacji.

W Negocjacjach prezentowane są intencje i przyczyny konfliktu wpisane przez wszystkich uczestników – Inicjator, Zaproszony, Mediator / Zarządzający. Zarządzający występuje w roli sędziego. Celem negocjacji jest kompromis.

Zaproszony i Inicjator są partnerami w poszukiwaniu i ochronie dobra wspólnego.

Jeżeli Inicjator określił intencje i przyczyny konfliktu, po stronie Zaproszonego powstaje obowiązek negocjowania porozumienia.

Kryteria rozpoznania intencji
Kto prezentuje Zgłaszający Zaproszony Zarządzający
Zgoda na sentencję całkowita zgodność, utożsamienie dystans, brak uznania częściowa wzajemna zgoda
Zgoda na negocjacje Tak Nie
Jawność intencji Ujawnione Ukryte. Brak jakichkolwiek informacji pozwalających na rozpoznanie intencji Częściowo jawne
Cel postępowania Projektowany Realizowany Osiągnięty
Inicjator Działa świadomie, rozsądnie W afekcie Niepoczytalność
Słuszność działania Uzasadnione Nieuzasadnione Częściowo uzasadnione
Szczerość Dobra wola, uczestnik prezentuje rzeczywiste motywy i cele Manipulacja, informacje fałszywe, ukryte apele, pogarda dla zasad określania celów Nieokreślona
Pożyteczność Interes osobisty Dobro wspólne Pożyteczność pusta. Cel nieustalony.

Kontrola celów

1. Kto jest inicjatorem w sprawie, w ochronie kogo występuje?

2. W jakiej sytuacji krzywda nie będzie zgłaszana?

3. Z jakiej przyczyny porozumienie stron nie jest możliwe?

4. Z jakim pożytecznym rezultatem wiąże się wymuszanie określonego zachowania?

Kontrola rezultatów

5. Czy ten kto miał być chroniony jest zadowolony z rezultatu ochrony.

6. Czy naprawa została dokonana?

7. Czy przyczyny konfliktu zostały usunięte?

8. Czy sposób wymuszania zachowania był zgodny z ustalonym?