2016-10-25


Porozumienie onlineIntencje w konfliktach są ujawnione, gdy deklaracja jest szczera:

Kto jest chroniony.
Jaka wartość niematerialna.
W jakim celu.
Jakimi sposobami.

Pominięcie, zatajenie choćby jednej z tych informacji sprawia, że rozwiązywanie konfliktu skutkuje generowaniem nowych konfliktów.


Koncepcja mediacji opartej na definiowaniu intencji.

Koncepcja Sądu Pokoju.