2017-01-21


Sędzia Pokoju

istnieje kiedy istnieją ustalenia:

  • 1. Kto jest chroniony.
  • 2. Jakie wartości.
  • 3. W jakim celu.
  • 4. Jakimi sposobami.
  • Strona zawiera dwie aplikacje:
    Mediator - definiowanie intencji w negocjacjach, mediacji.
    Sąd Pokoju - koncepcja porozumienia w postępowaniu sądowym.