2017-03-28
licencja Freeware
Thank you for visiting

Ochrona
Podmiot chroniony, wartości, cele, sposoby.


Jeśli też tak myślisz,

1. Mediator

Sposób rozmawiania o intencjach, negocjacje, mediacja internetowa.
Uczestnicy wspólnie piszą tekst zgody.
Możliwość obserwacji tej pracy bez edycji.

2. Sąd Pokoju online

Negocjacje.
Mediacja.
Tradycyjne postępowanie sądowe w wersji online.
Separacja między sentencją (intencje) i zarządzaniem (realizacja intencji).
Prezentacja dokumentów.
Czat uczestników.
Możliwość czytania sprawy i komentowania przez obserwatorów.
Termin ważności sentencji.
Kontrola intencji po wydaniu decyzji.
Procedura kasaty postępowania.